Заетостта им е осигурена по проект "Обучения и заетост за младите хора", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., който се изпълнява след подписан договор между Общината и Агенцията по заетостта.

Младите хора  са назначени от дата 01.05. за срок от 6 месеца на пълен работен ден, според условията на проекта и подписания договор.

През следващата половин година младежите ще изпълняват длъжността общ работник в  община Ивайловград и селата Плевун, Конници, Розино, Железино и Белополци.